Title Image

Kontakt i współpraca

Formularz kontaktowy dla uczestników

Gdańsk

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
Email: kordian@uck.gda.pl
Koordynator +48 58-349-20-33

Rejestracja do programu:

730 825 925

576 145 245

577 245 345


Współpraca

Gdańsk, dnia 22.05.2023 r.

Ogłoszenie

W związku z realizacją programu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego” złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca” nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku kieruje zapytanie do potencjalnych realizatorów akcji informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów w projekcie.

Zakres działań w ramach usługi:

  1. Organizacja działań informacyjno-edukacyjnych dla uczestników z zakresu chorób sercowo-naczyniowych

Podmioty zainteresowane współpracą w powyższym zakresie prosimy o składanie ofert:

Dział Sprzedaży i Zakupu Usług Medycznych (bud. Nr 9 I piętro pok. 211) ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Kontakt adres mkleinschmidt@uck.gda.pl lub nr telefonu 58/349-20-33.

 

Gdańsk, dnia 29.12.2021r.

Ogłoszenie

W związku z realizacją programu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego” złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca” nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku kieruje zapytanie do potencjalnych realizatorów kampanii informacyjno-promocyjnej w projekcie.

Zakres działań w ramach usługi:

  1. Spoty reklamowe – emisja w pasmach prime time
  2. Przygotowanie i zamieszczenie baneru na stronie internetowej realizatora kampanii
  3. Audycje wyjazdowe

Podmioty zainteresowane współpracą w powyższym zakresie prosimy o kontakt na adres mkleinschmidt@uck.gda.pl lub nr telefonu 58/349-20-33.