Title Image

Jednostka POZ

W ramach współpracy przewidziane jest:

Realizacja bezpłatnych, działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do lekarzy, pielęgniarek i innych uprawnionych*

Realizacja świadczeń medycznych w ramach programu profilaktycznego skierowanych do pacjentów zakwalifikowanych do programu.

Zakres szkoleń będzie obejmował:

edukację w zakresie diagnostyki wczesnego wykrywania chorób sercowo-naczyniowych
edukację w zakresie hipercholesterolemii rodzinnej
edukację w zakresie zdrowego odżywiania
edukację w zakresie aktywności fizycznej
założenia i wdrożenie programu KORDIAN

Regulamin rekrutacji na szkolenia: