Title Image

Świadczenia w ramach projektu

Grupą docelową w projekcie są pacjenci powyżej 18 roku życia aktywni zawodowo, bezrobotni gotowi do podjęcia pracy, nieleczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK (NFZ). Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym. Zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i wcześniej stwierdzonym podwyższonym poziomem LDL

W ramach realizacji Programu pacjent ma zagwarantowane poniższe świadczenia:

Wizyta I

Screening pacjentów, wywiad lekarski, badania fizykalne oraz skierowanie na badania.

Badania laboratoryjne

profil lipidowy (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy)
glukoza
kreatynina

Badanie EKG

Wizyta II

Jeśli po analizie wyników ryzyko wystąpienia choroby sercowo – naczyniowej jest niskie pacjent kończy udział w programie. Pacjenci z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych zostaną zakwalifikowani do etapu prozdrowotnego i otrzymają bon edukacyjny. Bon to 24 porady zdrowotne – 15 minutowe. Porady realizowane są w formie aktywności fizycznej, porady dietetycznej lub innej aktywności prozdrowotnej. Pacjent musi zrealizować bon w okresie 6  miesięcy od otrzymania.

Po wykorzystaniu 24 porad prozdrowotnych pacjent ponownie zostaje skierowany na badania laboratoryjne :

lipidogram
glukoza

Wizyta III

wizyta podsumowująca wraz z edukacją i omówieniem wyników badań.

Dodatkowo program przewiduje w razie konieczności poradę specjalisty w zakresie kardiologii w ośrodku wysokospecjalistycznym u pacjentów, u których stwierdzono niepokojące wyniki.

Pacjenci z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej będą skierowani do Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, działającego przy Klinicznym Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W ramach skierowania będą realizowane:

2 porady lekarskie
2 pakiety badań laboratoryjnych
1 badanie genetyczne
diagnostyka genetyczna, której zostaną poddani krewni pacjenta z dodatnim wynikiem genetycznym.

W ramach skierowania krewnych pacjenta z dodatnim wynikiem genetycznym będą realizowane

2 porady lekarskie
2 pakiety badań laboratoryjnych
1 badanie genetyczne
diagnostyka genetyczna, której zostaną poddani krewni pacjenta z dodatnim wynikiem genetycznym.

Wszystkie działania zrealizowane w ramach Programu Kordian i Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej są bezpłatne.