Title Image

Dla pacjenta

Grupą docelową w projekcie są pacjenci powyżej 18 roku życia aktywni zawodowo, bezrobotni gotowi do podjęcia pracy, nieleczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK (NFZ). Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym. Zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i wcześniej stwierdzonym podwyższonym poziomem LDL.

1. Etap podstawowy

screening pacjentów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu (wywiad badania fizykalne, działania zgodne z checklistą i inne)- zgodnie z zawartą umową współpracy

2. Badania laboratoryjne

profil lipidowy, glukoza i kreatynina – zwrot kosztów badań zgodnie<br /> z zawartą umową współpracy

3. Badanie EKG

zwrot kosztów zgodnie z zawartą umową współpracy

4. Etap prozdrowotny

pacjenci zakwalifikowani do etapu właściwego otrzymują bon edukacyjny.<br /> Bon to 24 porady 15 minutowe. Porady realizowane są w ramach aktywności fizycznej, porady<br /> dietetycznej lub innej aktywności prozdrowotnej. Pacjent musi zrealizować bon w okresie 6 miesięcy od otrzymania

5. Etap końcowy

wizyta podsumowująca w POZ + badania laboratoryjne (lipidogram i glukoza) – zgodnie z zawartą umową współpracy

6. Dodatkowo program

przewiduje porady w zakresie kardiologii w razie potrzeby interwencji specjalisty ośrodka wysokospecjalistycznego.

7. Pacjenci z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej

będą skierowani do Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej działającego przy Klinicznym Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

W ramach bezpłatnego skierowania będą realizowane:

2 porady lekarskie
1 badanie genetyczne
diagnostyce genetycznej zostaną poddani krewni pacjenta z dodatnim wynikiem genetycznym
2 porady lekarskie

W ramach bezpłatnego skierowania krewnych pacjenta z dodatnim wynikiem genetycznym będą realizowane:

2 porady lekarskie
2 razy panel badań laboratoryjnych
1 badanie genetyczne

Wszystkie działania zrealizowane w Krajowym Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej są bezpłatne.