Blog

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje o rozstrzygnięciu w dniu 7 maja 2020 r. konkursu ofert dotyczących projektu  „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Więcej informacji w zakładce JEDNOSTKA POZ > Nabór placówek